Mocny Web

gripex1gripex2

Gripex Max

Kampania
Rok 2005

Agencja: ARC Worldwide
Twórcy: Adam Smereczyński, Rafał Górski

Ciekawa forma display promuje Gripex Max. Nagrodzona KTR.

Zobacz kampanię